Windsurfvereniging Thorn

Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

Bij surfclub "Thorn" kennen we diverse soorten lidmaatschappen.

 • Gezinslidmaatschap: 60,00 euro
  Het hele gezin is lid, ongeacht de grootte van het gezin. Anderen (kennissen, familieleden, vrienden, enz.) horen hier niet bij.
 • Persoonlijk lidmaatschap: 30,00 euro
  Er is 1 persoon lid.
 • Persoonlijk-plus lidmaatschap: 60 euro
  Er is 1 persoon lid en deze mag maximaal 2 niet-leden per keer meebrengen.
 • Junior lidmaatschap: 15,00 euro
  Er is 1 persoon (leeftijd tot 18 jaar) lid.

Contributie

De contributie dient voor 1 april te zijn overgemaakt op rabobankrekening NL48RABO0151003165, ten name van Windsurfvereniging Thorn, onder vermelding van "contributie" en het jaartal. Voor leden buiten Nederland: IBAN nummer NL48RABO0151003165 en BIC code: RABONL2U.
Als het lidmaatschap betaald is, wordt het nieuwe lidmaatschapkaartje naar u toe gezonden. Mogelijk dat het lidmaatschapskaartje al tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt uitgereikt als het lidmaatschap op tijd is betaald.

Lidmaatschapskaartje

Het lidmaatschapskaartje is het bewijs dat de verschuldigde contributie is voldaan en geeft toegang tot het terrein van de surfclub. Op dit kaartje staat behalve uw naam ook eventueel het kenteken van uw auto('s). U dient dit kaartje op verzoek aan een van de bestuursleden te kunnen tonen, zorg daarom dat u het altijd bij u heeft.

Aanmelden als lid

Heb je besloten om lid te worden, vul dan dit formulier in en stuur het op. Vragen kun je per e-mail stellen, je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wijzigingen

Wijzigingen (adres, kenteken, enz.) dienen zo spoedig mogelijk via e-mail aan de penningmeester doorgegeven te worden.

Tekst en foto's: © 2009 Windsurfvereniging Thorn